CHỐT SỐ Dàn Đề 4 Con MB: 300.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :10-08-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 4 con Kết quả Theo
10-08-20
09-08-2068,84,44,38Ăn đề 38154
08-08-2004,63,08,58Ăn đề 58199
07-08-2014,54,94,60Ăn đề 14183
06-08-2059,52,75,55Ăn đề 75161
05-08-2098,12,77,96Ăn đề 96185
04-08-2025,53,17,56Ăn đề 17196
03-08-2046,36,89,05Ăn đề 36157
02-08-2011,03,08,49Ăn đề 11173
01-08-2061,89,21,73Trượt191
31-07-2020,74,57,25Trượt191
30-07-2011,39,03,25Trượt184
29-07-2054,17,47,84Ăn đề 17168
28-07-2006,48,67,82Ăn đề 82170
27-07-2001,15,31,80Ăn đề 31169
26-07-2018,57,54,46Ăn đề 54164
25-07-2071,14,84,39Trượt191
24-07-2051,97,48,86Ăn đề 97180
23-07-2092,16,85,86Ăn đề 92178
22-07-2086,42,32,30Ăn đề 42153
21-07-2000,53,82,04Trượt195
20-07-2020,29,30,54Ăn đề 29199
19-07-2072,13,98,34Ăn đề 34188
18-07-2086,06,90,94Ăn đề 86168
17-07-2008,82,76,19Trượt194
16-07-2038,36,71,05Trượt181
15-07-2002,43,96,50Ăn đề 02166
14-07-2003,63,08,74Trượt170
13-07-2012,68,27,08Ăn đề 08162
12-07-2034,53,09,46Trượt173
11-07-2082,42,16,29Ăn đề 16177
10-07-2039,36,09,95Trượt176
09-07-2091,69,04,28Ăn đề 91176
08-07-2018,34,83,08Ăn đề 83173